• 3-Polya700x180.jpg
 • Heurisztika-gula.jpg
 • P1280964-700X180.jpg
 • POLYA-Stanford-Szego-bust-700X180.jpg
 • Stanford-1-700X186.jpg

 A diákprogrammal egybekötött nemzetközi konferencia díjmentes, több napos rendezvény, melyet az MTA Tudomány és Technikatörténeti Állandó Bizottságának megalapításra került Pólya György Heurisztikai Albizottsága és az MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpontja szervez a Nemzeti Kulturális Alap támogatásával.

A konferencia fókuszában  a heurisztika pszichológiai problémái, az innovatív magatartás motivációja, a felfedezés számítógépes támogatása és az innovatív gondolkodás modellálásának kérdései állnak.

A DIÁKPROGRAM a tanulók kutatásba való bevonását szolgálja. A tanulók saját maguk készítette digitális programokkal, multimédiás anyagokkal, videókkal, valamint matematikai bizonyítások és feladat megoldások megjelenítésével pályázhatnak a programban való szereplésre. (Ld. A Gondolkodás Anatómiája kiemelt Pályázati Felhívást a FŐOLDAL menüpont alatt.) A vasárnap délutáni programban a nemzetközi műhelyek képviselői diákok, szülők és tanárok számára tartanak játékos foglalkozást melyben a bemutatott eszközök használatával illusztrálják az élményalapú matematikatanulást a 9 -18 éves korosztály számára.

A Rendezvénynek a Balatonfüredi Önkormányzat és a Lóczy Lajos Gimnázium támogatásával az NMI Balatonfüred Kulturális Nonprofit Kft.  ad otthont. Előzetes regisztráció nem szükséges. A rendezvény nyelve: angol és magyar.

 

 2nd International Conference on Heuristics: 

Motivating, Orienting and Modeling Invention

Balatonfüred, August 30 – September 1, 2019

 

August 30, 2019, 09:45 - 12:30, Friday Morning Program
Location: Vaszary Galéria

Video Session and discussion of pre-recorded talks and demonstrations

09:45 – 10:00  Opening Thoughts on Motivating, Orienting and Modeling Invention
                         András G. Benedek, organizer, Research Centre for the Humanities, Hungarian Academy of Sciences

10:00 – 10:15  Problem-solving in a Dynamic Mathematics Environment
                         Erhan Selcuk Haciomeroglu, Temple University, Japan Campus

10:15 – 10:45  Computer Assisted Heuristic Learning of Analysis 
                         Katalin Munkácsy, Eötvös Loránd University – Eleonóra Stettner, Kaposvár University

10:45 – 11:00  Coffee break

11:00 – 11:25  Creative Thinking Control: Lev Landa and his Algo-Heuristic Theory
                         Ekaterina Babintseva, University of Pennsylvania, USA

11:25 – 11:50  The Moment of Discovery in Flow
                         Olga Kiss, Corvinus University, Budapest

11:50 – 12:15  Multi-, and transdisciplinary approaches to learning mathematics through creative activities, arts and digital technology
                         
Prof. Zsolt Lavicza, director, Johannes Kepler University, Science, Technology, Engineering and Mathematics Education Center, Linz;

                         Kristóf Fenyvesi, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä / Experience Workshop; Bridges Organization

12:15 – 12:30  Commentary by Eleonóra Stettner, Kaposvár University

12:30 – 13:30  Informal discussion with the participants

(No host pizza and salad bar, Club Mauro Pizzéria)

 

August 30, 2019, Friday Afternoon Program
Location: Vaszary Galéria

13:30 – 14:00  Official Opening Ceremony
                         by the City Council of Balatonfüred
                         Miklós Laczkovich, member of the Hungarian Academy of Sciences                 
           

14:00 – 15:45 Keynotes

14:00 – 14:45  Psychology of problem-solving and its role in education: from sputnik shock to the web  
                         A problémamegoldás pszichológiája és szerepe a nevelésben: a szputnyik sokktól a webig.

                         Csaba Pléh, member of the Hungarian Academy of Sciences

15:00 – 15:45  A Dienes Módszer – The Dienes Method
                         Prof. Sándor Klein, professor emeritus, University of Pécs

15:45 – 16:00  Coffee break

Friday afternoon Round Table, Location: Vaszary Galéria

16:00 – 17:00  Pólya György és Dienes Zoltán hatása a problémamegoldás történetére és számítógépes támogatására
                         George Pólya’s and Zoltán Dienes’s effect on the history of problem-solving and its computational augmentation (in Hungarian)
                         Pléh Csaba akadémikus,
                         Klein Sándor, prof. emeritus, 
University of Pécs
                         Honfi Vid S. főiskolai tanár,
                         Ollé János, egyetemi docens, Pannon Egyetem 
                         Benedek András, moderator, MTA Bölcsészettudományi Kutatóközpont

17:00 – 17:30  Prof. Dienes’s Games and its mathematical connections in art, music, architecture, education, and culture 
                         interactive exhibition: 
Tools and motivations for a transdisciplinary experience
                         Opening of the interactive exhibition: Sándor Klein, professor emeritus, University of Pécs, and SHL Hungary

18:30 –            No host dinner at Halászkert

 

August 31, 2019, Saturday Program
Location: Vaszary Galéria

The Psychology of Heuristics  
Chair: Csaba Pléh, member of the Hungarian Academy of Sciences

09:45 – 10:20  Beyond Symbols: Movement, Communication and Intuition in Valéria Dienes's Philosophy, Psychology and Pedagogy
                         Brigitta Balogh, Partium Christian University / Eötvös Loránd University - Doctoral School of Education

10:20 – 10:55  Brains - Minds - Maths
                         Zsuzsa Kondor, Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences

10:55 – 11:30  Applications of deep learning to brain research
                         Regina Meszlényi-Deák, Research Center for the Natural Sciences of the Hungarian Academy of Sciences

11:30 – 11:45  Coffee break

11:45 – 12:20  From heuristics to the changing logic of discovery - Pólya and Lakatos
                              Dániel Golden, Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences

12:20 – 12:55  On the origin and psycho-logic background of Zoltán P. Dienes’s Principles
                         András Benedek, Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences

12:55 – 14:00  Lunch break (No host Club Mauro Pizzéria)

14:00 – 14:45  Keynote: Implicit sequence learning and abstract structures: How can it be computationally modelled?
                         Prof. Zoltan Dienes, University of Sussex, UK

15:00 – 16:30   Panel discussion Symbolism and Embodiment: from movement to mathematics and on the way back:
                          Agnes Boreczky, professor emeritus, Loránd Eötvös University
                          István Pálosi, director-choreographer, Hungarian Art of Movement Company,
                          Zsuzsa Kondor and András Benedek, Research Centre for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences,
                          Brigitta Balogh, Partium Christian University / Eötvös Loránd University - Doctoral School of Education

16:30 – 17:30  Forum of International Projects and Collaborations
                         Agnes Tuska, CSU, Fresno, Deborah Stipek (Stanford University) Development and Research in Early Math Education,
                         Kristóf Fenyvesi, Finnish Institute for Educational Research, University of Jyväskylä / Experience Workshop, Bridges Organization
 
                        Stan Yoshinobu, Cal Poly San Luis Obispo, Activating Polya's Method via Inquiry-Based Learning

 

September 1, 2019, Sunday Student Program
Location: Vaszary Galéria

How is it possible to invent such a solution - An Anatomy of Thought

10:00 – 10:15  The research initiative behind the Student Challenge
                         András G. Benedek, Research Center for the Humanities of the Hungarian Academy of Sciences

10:15 – 11:30  “Anatomy of Thought” in action: presentations, reflections and practices 
                          Prof. Agnes Tuska, California State University, Fresno

11:30 – 11:45   Coffee Break  

11:45 – 12:30   Keynote A mesterséges intelligencia hatása a gondolkodásra – The effect of Artificial Intelligence on Thinking
                          Prof. László Mérő, Eötvös Loránd University

12:30 – 13:00   Change of location: walk to the Pólya-tree in the memorial tree park of the Tagore promenade

13:00 – 13:30   Commemoration (neé-Kántor S. Tünde, Univ. of Debrecen) and
                          Announcement of Awards of the “Anatomy of Thought” Student Challenge by Dr. István Bóka, Mayor of Balatonfüred

September 1, 2019, Sunday Afternoon Programs
Location: Vaszary Galéria

14:00 – 15:30  Games and Challenges for students and families
                         Demonstrations using the games and exhibited tools

Demonstrators: Prof. Agnes Tuska CSU Fresno, Kristóf Huszár, IST Austria, Ildikó Szabó, Experience Workshop, Sándor Róka, talent developer,
                          Gergely Bunth, Doctoral School of Math and Computer Science, Budapest University of Technology and Economics

16:00 – 17:15  Boat Tour on Lake Balaton with Informal discussions:
                         Plans for collaboration preparing the Proceedings of Heuristics
                         Building a Network of Excellence for Heuristic Research

 

Keynote Speakers:

              Zoltan Dienes               Sándor Klein               László Mérő               Csaba Pléh

 

Invited international virtual speakers:

                        Zsolt Lavicza                          Kristóf Fenyvesi                    Deborah Stipek

     
             31 éve!
Dienes Zoltán Pál Magyarországon - 31 évvel ezelőtt 

 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 Korábbi programok:

 

1st International Conference on Heuristics:

"Te hogyan oldottad meg?" - A matematikai felfedezés iskolája és története

"How did You Solve it?" - The School of Mathematical Discovery and its History

(Balatonfüred, 2017. szeptember 14–16)

A rendezvényt az MTA BTK, FI szervezte, de a külföldi műhelyek előadói mellett részt vett benne az MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet Didaktikai Csoportja, A Gondolkodás Öröme Alapítvány, kapcsolódnak a Budapest Semesters in Mathematics Education, az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE), és a rendezvénynek helyt adó Lóczy Lajos Gimnázium mellett a módszereket alkalmazó iskolák (Bp.-i Fazekas Mihály Gimnázium, Szent István Gimnázium), továbbá a régió több iskolájának tanárai. A két napos rendezvény, melynek címe Pólya György (1887-1985) legismertebb könyvének címére utal, (A Gondolkodás Iskolája / How to Solve It), elősegíti a korszerű oktatásmódszertan nemzetközi eredményeinek hazai terjesztését, a heurisztikus módszer, valamint az élenjáró hazai matematika didaktikai módszerek nemzetközi megismertetését és a „Magyar Iskola” (Hungarian Approach) történetének és mai gyakorlatának, szakmódszertani hátterének bemutatását.

A Heurisztikus, Felfedeztető Módszer a magyar matematikaoktatás egyik legfontosabb élő hagyománya, ami több műhelyhez és történeti előzményhez kapcsolódik Pólya György személyén túl is, mint például, az Arany Dániel versenyekhez, a Középiskolai Matematikai Lapok létrejöttéhez, vagy Karácsony Sándor oktatás-filozófiájához, olyan kiemelkedő tanárok, mint Varga Tamás, Surányi László, és Pósa Lajos munkásságához, és a hozzájuk kapcsolódó műhelyekhez. Bemutatása a módszer sajátosságai miatt nem egyszerű feladat, különösen konferencia környezetben. Videó-technológiai megoldásokkal igyekszünk összekapcsolni a bemutató-foglalkozásokat a szakmai és elméleti reflexióval, annak érdekében, hogy visszacsatoljuk azt a gyakorlatra. A már rögzített anyagokat előzetesen közzétesszük és a résztvevők egyes diszkusszióit, előadásait szintén rögzítjük, azzal a céllal, hogy a későbbiekben módszertanilag hasznosítható anyagok szülessenek.

Nemcsak Pólya György szellemi hagyatékának felelevenítésére törekszünk, vagy egy-egy iskolateremtő egyéniség személyes varázsának megörökítésére, hanem mintát adunk a Heurisztikus, Felfedeztető módszer változatos megvalósítási lehetőségeiből, összekapcsoljuk és szembesítjük azt a külföldi résztvevők, iskolák és egyetemek gyakorlatával, a projekt alapú tanulással a tehetséggondozástól a hátrányos helyzetű tanulók matematika oktatásáig.

Mindezt olyan matematika-történeti, és oktatás-filozófiai reflexióval, és didaktikai elemző munkával párosítottuk, mely igyekszik feltárni a Heurisztikus, Felfedeztető Módszer lényegét, történetét, és alkalmazásának társadalmi, szociológiai problémáit, valamint a közösségteremtés és a motiváció nehézségeit a mai oktatási környezetekben. Szakmai háttért biztosítanak az MTA Szakmódszertani munkacsoportjának tagjai, az NIIF Videotórium és a VIDRA szoftvercsomag fejlesztői.

A rendezvényt egy olyan rendezvény sorozat első alkalma volt, mely az MTA Tudomány és Technikatörténeti Állandó Bizottságának  támogatásával lehetővé teszi a rendszeres hazai és nemzetközi tapasztalatcserét.   

A rendezvény a Nemzeti Kulturális Alap támogatásának köszönhetően részvételi díj mentes.

 

 Mi hogyan csináljuk? - How do we solve it?

Diákprogram / Student Program

 

2017. szeptember 14, csütörtök délelőtt (helyszín: Lóczy Lajos Gimnázium)

 09:15 – 9:55 Giving Life to Problems: Area-conservative Transformations using GeoGebra. – Miből születnek a problémák? Terület-megtartó átalakítások GeoGebrával  
Rendhagyó Matematika óra
Prof. Agnes Tuska, California State University

 10:00 – 12:00 A Gondolkodás Öröme
Játékos Matematikai Csoportfoglalkozás
Pósa Lajos 
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet Didaktikai Csoport

12:00 – 12:55 Ebédszünet / Lunch 

 

2017. szeptember 14, csütörtök délután (helyszín: Kisfaludy Galéria)

13:00 – 13:30 Diákelőadás a „Szavazati rendszerek matematikája” projektből

13:30 – 14:00 Learnig Opprtunities, válaszok tanulói kérdésekre

14:00 –14:45  Lóczy Lajos Gimnázium diákjainak poszterkiállítása Pólya György életútjáról

14:45 – 15:00 Zsűrizés

15:00 – 15:30 Pólya-fa ültetés a diákokkal a füredi Tagore sétány és emlékfaparkban

15:30 – 16:00 Eredményhirdetés és díjátadás

 


Konferencia Program / Conference Program

2017 szeptember 15, péntek (helyszín: Kisfaludy Galéria)

09:15 – 9:55 OpeningMegnyitó
Duna Katalin, a Lóczy Lajos kéttannyelvű Gimnázium Igazgatója
Dr. Bóka István, Balatonfüred Polgármestere
Benedek András CSc., MTA BTK, szervező

10:00 – 10:45 Keynote Talk/Nyitó előadás: 
                         George PolyaPólya György, a problémamegoldás kutatásának magyar úttörője
                         Frank Tibor, egyetemi tanár, az MTA levelező tagja

10:45 – 11:00 Kávészünet

11:00 – 12:00 Tanórai részletek, demonstrációs videó anyagok bemutatása, diszkussziója

Bemutató tanárok:

 • Kiss Géza (Bp.-i Fazekas Mihály Gimnázium),
 • Juhász Péter, (MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet Didaktikai Csoport),
 • Szász Réka, (Budapest Semesters in Mathematics Education),
 • Agnes Tuska (California State University, Fresno).

12:00 – 13:00 Kötetlen beszélgetés a résztvevőkkel (Pizza-, és Salátabár)

 

2017. szeptember 15, péntek délután: Párhuzamos szekciók / Parallel sessions (helyszín: Lóczy Lajos Gimnázium)

A szekció / Session A (in English)

 • 13:00 – 13:45 What would Polya Do? Great problems for young minds 
  Interactive presentation
  Jennifer Clinkenbeard & J. Brook Ernest (California State University, Channel Islands)
 • 13:45 – 14:30 Learning Discoveries in the USA and HU 
  Informal discussion-group with the participation of American prospective teachers in the Budapest Semesters in Mathematics Education program and students of Lóczy Gimnazium

B szekció / Session B  (in Hungarian)

13:00 – 14:30 "How did You Solve it?" – "Te hogyan oldottad meg?" Workshop 
A heurisztikus módszer hazai és külföldi műhelyekben alkalmazott módszertanával foglalkozó előadások és beszámolók
Levezető elnök: Laczkovich Miklós akadémikus

 • Mire törekszik a BSME? (Szász Réka, Budapest Semesters in Mathematics Education)
 • A MaMuT (Matematikai Mulatságok Tábora, a Gondolkodás Öröme Alapítvány) módszertani gyakorlatáról szóló beszámoló és kötetlen beszélgetés a résztvevőkkel (Juhász Péter, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet Didaktikai Csoport)
 • Milyen lehet a matek, ha összefogunk? Beszámoló az alakuló Polya Center terveiről, nevelési, szakmai céljairól és módszereiről (Prof. Ágnes Tuska, California State University)
  Erdős Pál Matematikai Tehetséggondozó Iskola – Paul Erdős Mathematical Talent School (Pintér Ferenc)
 • Minerva Tanulási Alternatíva Alapítvány –Minerva Learning Alternative Foundation (Cz.Nagyné Bándi Klára)
 • Lovassy László Gimnázium Veszprém  

14:30 – 14:45 Kávé szünet / Coffee 

14:45 – 15:15 Úton aNemzetközi Pólya György Társaság a Matematikai Heurisztika Oktatásáért” létrehozása felé:

 • Célkitűzések ismertetése és a hálózatépítés eddigi tapasztalatai
  Benedek András, MTA BTK, Kmetykó András a Pólya-Szegő Emlékkonferencia szervezője

15:15 – 16:15 Round Table Discussion/Panelbeszélgetés: Tudománytörténet a heurisztikában, heurisztika a tudománytörténetben / History of Science in Heuristics, Heuristics in the History of Science 
Résztvevők: Laczkovich Miklós akadémikus, Pléh Csaba akadémikus, Kutrovácz Gábor ELTE, Békés Vera, MTA BTK, Zemplén Gábor, BME, Korándi József, ELTE
Moderátor: Benedek András, MTA BTK.

16:15 – 17:00 Plenary Talk/Délutáni plenáris előadás:
                         Use of Digital Tools in Mathematical DiscoveryDigitális eszközök a felfedeztető matematikában  
                         Prof. Lavicza Zsolt, Johannes Kepler University, Science, Technology, Engineering and Mathematics
                         Education Center, Linz

17:00 – 17:30 Technikai szünet

17:30 – 18:30 Nemzetközi Együttműködések Fóruma / Forum of International Projects and Collaborations
Videoconference with Hungarian and international participants (in English) / Videokonferencia hazai és külföldi résztvevőkkel 

19:00 Önköltséges közös vacsora a Halászkertben

 

2017. szeptember 16, szombat: Párhuzamos szekciók / Parallel sessions (helyszín: Lóczy Lajos Gimnázium)

Session A / A szekció (in English): Heuristics in the Philosophy of Science / A heurisztika tudományfilozófiája
Levezető elnök: Kondor Zsuzsa, MTA BTK

09:15 – 10:00  Conjectures, puzzles and problems - Popper, Kuhn, Lakatos and Pólya on the nature of scientific discovery  – Sejtések, rejtélyek és problémák: Popper, Kuhn, Lakatos és Pólya a tudományos felfedezés természetéről
Dániel Golden, MTA BTK

10:00 – 10:45 The Hermeneutic Problem in Pólya's Mathematical Heuristic – Az értelmezési probléma Pólya matematikai heurisztikájában
Olga Kiss, Corvinus Egyetem

Session B  / B szekció (in Hungarian): Diákszemélyiség – Tanárszemélyiség. A minta szerepe a XXI. sz.-i matematika tanulásban 
Levezető elnök: Hatvani László akadémikus

9:15 – 9:55 Minták és heurisztikák az Informatikában - Patterns and Heuristics in Informatics
Oláh-Gál Róbert, Sapientia Egyetem

10:00 – 10:45 Módszertanok és gondolkodási minták a mai matematika-oktatásban – How do we solve it? Methods and Reasoning Patterns in Contemporary Math-education,

 • 10:00 – 10:25 Varga Tamás reformja a magyar heurisztikus hagyomány kontextusában: történeti, filozófiai és didaktikai megközelítés
  Gosztonyi Katalin, ELTE  
 • 10:25 – 10:45 Találkozásom Pólya Györggyel mint kezdő tanár és mint matematika-didaktikus
  Vancsó Ödön, ELTE

10:45 – 11:15 Szünet (helyszínváltás)

 

 2017. szeptember 16, szombat: Plenáris Program / Plenary Program (helyszín: Kisfaludy Galéria)

11:15 – 11:55 Can we consider Heuristics a Science? - Tudomány-e a heurisztika?
Benedek András, MTA BTK

12:00 – 12:55 Önköltséges munkaebéd a Club Mauro Pizzériában a helyszínen

13:00 – 14:00 Round Table Discussion/Kerekasztal beszélgetés: Hogyan tanítható ma a problémamegoldó gondolkodás Pólya György szellemében?
Panel résztvevők: Laczkovich Miklós akadémikus, a Matematika Közoktatási Munkabizottság volt elnöke, Hatvani László akadémikus, Frank Tibor akadémikus, egyetemi tanár, prof. Ágnes Tuska, Polya Center, California, Surányi László, MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet Didaktikai Csoport, Vancsó Ödön, ELTE.
Moderátor: Juhász Péter
MTA Rényi Alfréd Matematikai Kutató Intézet és Szász Réka, BSME

14:00 – 14:15 Konferencia-záró plenáris hozzászólások

14:15 – 15:00 Emléktábla elhelyezése a Pólya-fánál a füredi Tagore sétány és emlékfaparkban


15:00 –          Kötetlen program: Disszeminációs és partneri együttműködési tervek megbeszélése
                     hajókirándulási lehetőséggel (Hajóindulás: 16:00)MTA BTK

 

Kisfaludy Galéria

 

NKA

Loczy logo

Free Joomla! templates by AgeThemes