GOSZTONYI, Katalin (Eötvös Loránd University, Budapest)

Varga Tamás reformja a magyar heurisztikus hagyomány kontextusában: történeti, filozófiai és didaktikai megközelítés

A komplex matematikaoktatási reform – ahogy azt vezetője, Varga Tamás maga is hangsúlyozza – szervesen illeszkedik a kor „New Math” néven ismert nemzetközi matematikaoktatási reformmozgalmába, ugyanakkor számos kérdésben lényegesen el is tér annak fő irányvonalától. Előadásomban amellett érvelek, hogy a Varga Tamás reform egyedi vonásai legalább részben a hazai felfedeztető matematikaoktatás és heurisztikus matematikafelfogás hatásának köszönhetőek. Beszélni fogok a Varga Tamást inspiráló magyar matematikusok és más gondolkodók csoportjáról, arról, hogyan befolyásolja az általuk vallott matematikafelfogás a matematikaoktatási elképzeléseiket, és hogy hogyan járulhat hozzá ez az elemzés mind a Varga Tamás reform mind a mai magyar felfedeztető matematikaoktatás jobb megértéséhez.

MTA BTK

 

Kisfaludy Galéria

 

NKA

Loczy logo

Free Joomla! templates by AgeThemes